Obra Nova > Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sant Lluís

Estat:
Obra acabada (2009)
Superfície construïda:
270 m²
Descripció:

Projecte/Direcció: X Gornés   Estructura: T Casas