Rehabilitació > Rehabilitació de façanes i planta baixa d’edifici pel Centre Artesanal de Menorca a Es Mercadal

Estat:
Obra acabada (2006)
Superfície construïda:
325 m²
Descripció:

Projecte/Direcció: X Gornés
Aquests treballs han estat modificats en obres posteriors (2010-2011)