Concursos > Ampliació de l´Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Estat:
Concurs (2008)
Superfície construïda:
890 m²
Descripció:

Proposta: X Gornés / M Quintana