Concursos > Edifici plurifamiliar de protecció oficial (19 habitatges + 1 local) a Maó

Estat:
Concurs (2009)
Superfície construïda:
2230 m²
Descripció:

Proposta: X Gornés / M Quintana