Interiorisme i Reforma > Renovació d´entrada en edifici entre mitgeres a Maó

Estat:
Obra acabada (2010)
Superfície construïda:
6 m²
Descripció:

Projecte/Direcció: X Gornés
La cura d´aquesta porta és el meu petit homenatge a Francesc Femenies i Fàbregues