Participació en projectes > Rehabilitació de Can Bovet, Sineu, Mallorca

Estat:
Obra acabada (2002)
Superfície construïda:
140 m²
Descripció:

Col·laboració en la redacció del projecte i l´execució amb Jarmund/Vigsaes AS Arkitekter MNAL, Noruega