Obra Nova > Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a Cala Galdana, Ferreries

Estat:
en construcció (2015)
Superfície construïda:
235+30 m²
Descripció:

Projecte/Direcció: X Gornés Estructura: T Casas